Fókuszban Gazdaságpolitika Mikrohitel Vállalkozás finanszírozás Vállalkozásfejlesztés

A kis- és középvállalkozások mikrofinanszírozását segítő Interreg projekt

A Pénzügy Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (PM GFP HÁT) tagja az INTERREG Europe program által támogatott “ Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises ” (ATM for SMEs) projektnek. A projekt célja az innovatív megoldásokra és jó gyakorlatokra vonatkozó helyi ismeretek megosztása annak érdekében, hogy megszüntesse a hitelhez való hozzáférés nehézségeit és a pénzügyi kirekesztettséget, mely komoly akadályt támaszt a vállalkozásalapítás szempontjából.

Az Európai Unió az INTERREG EUROPE együttműködési program keretein belül jóváhagyott, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 1,622 millió euróval megfinanszírozott projekten keresztül támogatja a KKV-k fejlesztését célzó innovatív intézkedéseket. A projekt futamideje 2016. április – 2021. március. A projektben résztvevő országok Magyarország mellett Németország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Horvátország, valamint Belgium.

Az “ATM for SME”s konzorciumot a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezeti, és a munkában különböző irányító hatóságok, mikrofinanszírozó szervezetek és egy európai szintű tanácsadó partner is részt vesz. A projekt keretén belül megtervezett, intenzív régiók közötti szakpolitikai ismeretátadás és tanulási folyamat lehetővé teszi a jó gyakorlatok megvalósíthatóságára irányuló bizonyítékok összegyűjtését és a résztvevő régiókban felhalmozódott tapasztalatok kiaknázását, mely célok megvalósítása érdekében a program során, annak utazási terve alapján 6 tanulmányi útra kerül sor.

A projektben szakmailag közvetlenül érintett magyar partnerek bevonásával 2018. szeptember 7-én kezdtük meg a PM GFP HÁT saját akciótervének kidolgozását, amely a GINOP 8. Pénzügyi eszközök prioritáson belül a GINOP-8.8.1 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram fejlesztését célozza a külföldi projekt partnerek által alkalmazott és ismertetett jó példák alapján. Az EU más országaiban jól működő támogatási gyakorlatok magyarországi implementálhatósága számos helyi tényezőtől függ, ezért egy végrehajtható akcióterv elkészítésében fontosnak tartjuk a magyarországi érintetti kör aktív bevonását.

A 2014-2020-as uniós időszakban a pénzügyi eszközök nagy szerepet kapnak, összesen mintegy 1000 milliárd forint áll rendelkezésre 10 hitelprogram, 9 kombinált hitelprogram (pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás, amelyben a végső kedvezményezett pénzügyi terméket vesz igénybe és egyidejűleg vissza nem térítendő támogatásban is részesül) és 8 kockázati tőkeprogram formájában a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban.

A GINOP-ban a pénzügyi eszközök kiemelten 5 tematikus területet támogatnak: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése; a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása; a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; az infokommunikációs technológiához, IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e-technológiák használatának és minőségének fokozása; valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban.

A GINOP 8. prioritásban a 2007-13-as időszak pénzügyi eszköz forrásaihoz viszonyítva a jelenlegi időszakban több, mint háromszor nagyobb összegű forrás áll rendelkezésre.

A pest megyei fejlesztésekre a 2014-2020-as időszakban korlátozottan áll rendelkezésre forrás, a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében összesen 2 hitel, 1 kombinált termék, és 1 kockázati tőke termék került meghirdetésre.
2017. november 22-én az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program is megjelentette pénzügyi eszköz hitelprogramját, melynek célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

A Kormány kiemelt célként határozta meg a 2014-2020-as uniós ciklusban elérhető források kihelyezésénél, hogy a vállalkozások a lehető legszélesebb körben, könnyen elérhető módon, gyorsan, és minden eddiginél olcsóbban juthassanak fejlesztési forráshoz. Az MFB Pontok modellje egyedi magyar megoldás, amely egyesíti a különböző közvetítői rendszerek előnyeit és gyorsabbá, olcsóbbá, hatékonyabbá teszi az uniós visszatérítendő források szétosztását.

Az MFB Pontok hálózatát a közbeszerzésen nyertes hitelintézetek, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt., a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (korábban FHB Zrt.), valamint az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Zrt., a Gránit Bank Zrt és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. megkülönböztetett fiókjai és tagintézményei alkotják. Országszerte jelenleg 642 MFB Pont érhető el, ahol a hiteligények benyújthatók.

2018. december

Ez is érdekelhet