Adótippek Gazdaságfejlesztés Gazdaságpolitika Pénzügyek

Pénzforgalmi elszámolás lehetősége az áfában

Pénzforgalmi elszámolás lehetősége az áfában

A pénzforgalmi elszámolást a kis-és mikrovállalkozások finanszírozásának megkönnyítése érdekében az áfa törvény különös adózási módjaként lehet alkalmazni. Milyen előnye származik az áfa alany kisvállalkozásoknak, ha nem az általános szabályok szerint teljesíti áfa fizetési kötelezettségét?

A vállalkozások működését különösen megnehezíti, ha a vevői nem képesek, vagy nem hajlandók határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Ez likviditási problémát okoz, ami azzal jár, hogy az adott vállalkozás sem tudja kiegyenlíteni esedékes számláit, esetleg fizetni az alkalmazottak bérét és az állam felé rendezni az adótartozást. Egy olyan vállalkozás esetében, aki áfa alanyaként köteles a bevétele után felszámított forgalmi adót megfizetni határidőben (havi, negyedévi vagy éves gyakorisággal) nagyon fontos, hogy ez a bevétel rendelkezésre álljon. Már pedig a piac nem mindig kiszámítható, a vevők fizetési hajlandóságát számtalan tényező befolyásolhatja. Azért, hogy vállalkozásunkat ne érje váratlanul az adott időszakban kiszámlázott áfás bevétel elmaradása és az ebből adódó likviditáshiány, célszerű a pénzforgalmi elszámolást választani, ha a feltételek fennállnak.

Mi a pénzforgalmi elszámolás lényege?

Az áfaalany kisvállalkozás fizetendő adóját akkor kell megállapítania, ha a vevője az ellenértéket megfizette és a beszerzései után a levonási jogot akkor alkalmazhatja, ha a vételárat az eladó részére kiegyenlítette. Ezzel szemben az általános szabályok szerint nem függ a pénzügyi teljesítéstől a fizetendő vagy visszaigényelhető áfa összege.

Melyek a pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei?

Az adóalany a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősüljön: tehát a foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg az 50 főt és a nettó árbevétele a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az előző évi tényleges illetve a tárgyévben várható nettó árbevétele nem haladhatja meg a 125 millió forintot. Ha évközben történik az áfa hatálya alá bejelentkezés, akkor időarányosan kell figyelembe venni az előző forintösszeget.

Nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás alatt.

A választás mindig adott évre szól, ezért a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig nyilatkozni kell a pénzforgalmi elszámolásról az adóhatóság felé.

Fontos szabály: a kimenő számlán feltüntetendő a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés. Ennek hiányában nem alkalmazható az áfa elszámolásra a különös szabály.

Ezek a szabályok lehetővé teszik, hogy áfa alanyaként kisvállalkozásunk elkerülje a vevők által ki nem fizetett számlák áfa összegét is utalnia kelljen. Érdemes mérlegelni a pénzforgalmi elszámolásra való áttérést a már említett likviditási előnyök miatt, hátránya pedig nincs.

  1. 10. 19.
Handa Lászlóné
okl. közgazdász
adótanácsadó
főiskolai docens

 

 

Ez is érdekelhet