Fókuszban Gazdaságpolitika Mikrohitel Vállalkozás finanszírozás Vállalkozásfejlesztés

Interreg projekt a finisben – fókuszban a GINOP-8.8.1 Foglalkoztatási hitelprogram

A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (PM GFP HÁT) tagja az INTERREG Europe program által támogatott “ Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises ” (ATM for SMEs) projektnek. A projekt célja az innovatív megoldásokra és jó gyakorlatokra vonatkozó helyi ismeretek megosztása annak érdekében, hogy megszüntesse a hitelhez való hozzáférés nehézségeit és a pénzügyi kirekesztettséget, mely komoly akadályt támaszt a vállalkozásalapítás szempontjából.

Az EU által finanszírozott projekt fő stratégiája a szociális vállalkozások támogatása, a mikrofinanszírozáshoz való hozzájutás biztosításával, valamint a magas színvonalú és fenntartható foglalkoztatás eléréséhez való hozzájárulással, a diszparitások és a szegénység csökkentésével, és ezáltal a Europe 2020 stratégia “Inkluzív növekedés” prioritásának megvalósulásához való hozzájárulással.

A PM GFP HÁT, mint partner részéről a GINOP-8.8.1 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram került bevonásra az Interreg projektbe annak érdekében, hogy a partnerek közötti tapasztalatcserét is figyelembe véve újragondolásra kerüljenek a termék peremfeltételei, ezzel szélesebb potenciális pályázói kör számára vonzó lehetőséget biztosítva a pályázat igénybevételére.

A hitelprogram célja a gazdaságilag életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

A programban kettős célcsoportot támogatunk: egyrészt a vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai, valamint a társadalmi vállalkozások igénylehetnek hitelt nulla százalékos kamattal, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítási díj nélkül.

A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön a gazdaságilag potenciálisan életképes projektjek megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:

  1. A) vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében: vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.
  2. B) társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

Az ATM for SMEs projekt keretében 2019. február 8-án úgynevezett local workshop-ot tartottunk, ahol a GINOP-8.8.1 program fejlesztésébe bevont munkacsoport tagok részvételével vitattuk meg a konstrukció paramétereinek módosítási lehetőségeit. Terveink szerint a módosított termék várhatóan 2019. második negyedévétől lesz elérhető, mely a jelenleg hatályos feltételrendszerhez képest számos könnyítést tartalmaz

A pályázati kiírással kapcsolatos további információk a www.szechenyi2020.hu oldalon érhetők el.

2019. február

 

Ez is érdekelhet