Adótippek Gazdaságfejlesztés Gazdaságpolitika Pénzügyek

Változott a katások bevallása

Közeleg a katás vállalkozások bevallási határideje: február 25-ig kell benyújtani a NAV-hoz a 21KATA nyomtatványt. Továbbra is ez a legegyszerűbb bevallási mód a kisvállalkozások számára, mivel nem változott az az előírás, hogy a 12 millió forintot meg nem haladó éves árbevétel esetén elegendő erről az összegről egy nyilatkozat leadása (mivel évközben előírásra és befizetésre került az 50/25 ezer forint havi adótétel). Ugyanakkor ezt az adónemet érintő 2021-es szigorítások kibővítették a 40%-os adókulcs kötelező alkalmazását. Milyen esetben kell a katásoknak nyilatkozat helyett bevallást adni?

 

A Nyilatkozat az éves bevételről a 21KATA nyomtatvány főlapján szerepel. Ha az éves bevétel meghaladja a 12 millió forintot, akkor az évközben megfizetett adótételen felül 40% adót is köteles fizetni a bevétel azon része után ami meghaladja a havi 1 millió forint és a működés hónapjai szorzatát. Például a kezdő vállalkozás esetében a bevételi értékhatár időarányosan számítandó, ezért alacsonyabb. A 40%-os adót a 21KATA-01 lapján kell megállapítani és február 25-ig befizetni. Ehhez kapcsolódik a 21KATA-02 lapon történő adatszolgáltatás, azoknak az üzleti partnereknek a nevéről, akiknek 1 millió forint feletti bevétel került kiszámlázásra (ez a szabály nem vonatkozik a magánszemélytől származó bevételre).

a.2021-es évtől 40%-os adót kell fizetni a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőnek, ha katás vállalkozónak juttat bevételt, függetlenül annak összegétől. Az adót a kifizető – tehát nem a kisadózó – vallja be és fizeti meg a juttatást követő hónap 12-ig. A bevallást a 2108-as nyomtatványon teljesíti, ugyanakkor a kisadózó a 21KATA-02 kitöltésével adatot szolgáltat a kifizető vállalkozásról.

b.Ha nem áll fenn a kapcsolt vállalkozói viszony, akkor a 3 millió forintot meghaladó juttatás után kell a kifizetőnek a 40%-os adót megfizetni.

c.Külföldi kifizetőtől szerzett bevétel esetén nem a kifizetőt terheli a 40% adó megfizetése, hanem a kisadózót. Kapcsolt vállalkozási viszony esetében a 40% adóalapja nem a bevétel egésze, hanem annak 71,42%-a. Az adót megfizetni a tárgyhót követő 12-ig kell, bevallani azonban a tárgyévet követően a 21KATA-KULF kitöltésével havi és kifizetőnkénti bontásban kell.

d.Hasonló a külföldi kifizetőtől szerzett bevétel 40%-os adójának megfizetése akkor is, ha nincs kapcsolt vállalkozási viszony a felek között, de a bevétel meghaladja a 3 millió forintot. Ebben az esetben is a kisadózó fizeti a bevétel 71,42%-a után a 40% adót és neki kell a bevallásban szerepeltetni a külföldi partnerét: 21KATA-KULF

Célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet mennyire fontos, hogy a katás vállalkozások és üzleti partnereik egyaránt tisztában legyenek az adóbevallás és az adatszolgáltatás legújabb szabályaival.

  1. 02.13. Handa Lászlóné
Handa Lászlóné
okl. közgazdász
adótanácsadó
főiskolai docens

 

Ez is érdekelhet