Adótippek Siker Receptek

Érdemes odafigyelni: 2021-től szigorítások lépnek életbe a katában!

A kisadózók tételes adója (kata) 2021. január 1-től több ponton is szigorítást tartalmaz, amelyekre ebben a cikkemben szeretném felhívni az érintett vállalkozók figyelmét.

 

1. A legsürgősebb teendője azoknak a vállalkozásoknak van, akik kisadózóként egyidejűleg egyéni vállalkozóként és gazdasági társaság (kkt. bt.) tagjaként is be vannak jelentve az adóhatóság felé. A jogalkotó ezt a rendelkezést azzal indokolja, hogy a kataalanyiságból származó előny ily módon többszöröződik. Ezért kötelező még ez évben eleget tenni ennek a rendelkezésnek, hogy csakis egyetlen jogviszonyban lehet kisadózóként nyilvántartva a vállalkozó.

Ha a vállalkozó 2020. december 31-ig elmulasztja a bejelentést, akkor az adóhatóság az elsőként bejelentett kisadózói jogviszonyt tartja meg és ez a jövő év elején kellemetlen helyzetet eredményezhet. Például: egyéni vállalkozóként kisadózó, majd bt. beltagjaként a bt-t is kisadózó vállalkozásként jelentették be. Ha nem szüntetik meg a többszörös kisadózói jogviszonyt a megadott határidőig, akkor a bt. átkerül a társasági adó hatálya alá és a számviteli törvény szerint kettős könyvvitelt kell vezetnie jövő év január 1-től. Ezért célszerű elkerülni a többletköltségeket, ha időben megtesszük a bejelentést! A megoldás ebben az esetben: a bt. másik tagját bejelenteni a kataalanyiság fenntartásához.

 

2. További korlátozó rendelkezés a kapcsolt vállalkozási viszonyban állókra vonatkozik, tehát azokra akik többségi befolyással rendelkeznek az adott vállalkozásban. A bevételt juttató szervezet ebben az esetben a kifizetett összeg után 40% kiegészítő adót köteles fizetni. A kifizető kapcsolt vállalkozás havi adatszolgáltatásra is kötelezett a bevételben részesülő kisadózó adatairól.

Ha a kapcsolt vállalkozás külföldi illetékességű, akkor a kisadózót terheli a 40%-os mértékű kiegészítő adó megfizetése a bevétel megszerzését követő hónap 12. napjáig.

 

3. Legjelentősebb szigorítás az a rendelkezés, mely szerint ha egy kifizető adott évben ugyanazon kisadózónak 3 millió forintnál nagyobb bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó rész után 40%-os mértékű adót fizet. Nyilván ez a kapcsolt vállalkozási viszonyban állókra nem vonatkozik, mert ott minden forint után eleve fizetendő a 40%.

Tehát a kifizetőnek kell a 40%-os adót megállapítania, megfizetnie és bevallania a tárgyhót követő 12. napig. Itt is megjegyzendő, ha külföldi partnertől származik a bevétel, akkor a kisadózónak kell a 40%-ot az előzőek szerint megfizetni.

 

4. Az előzőekből is látható, hogy a kisadózóknak jobban oda kell figyelni az adminisztrációs kötelezettségekre is.

  • Továbbra is fennáll az 1 millió forintot meghaladó bevételek kifizetőiről a kisadózó adatszolgáltatási kötelezettsége.
Handa Lászlóné
okl. közgazdász
adótanácsadó
főiskolai docens
  • Ezenkívül köteles lesz adatot szolgáltatni a belföldi és külföldi kapcsolt vállalkozásától szerzett bevételéről és a külföldi vállalkozástól kapott 3 millió fölötti bevételéről.
  • Nyilatkozni köteles írásban a kisadózói jogállásáról szerződő partnere felé (fennálló kapcsolat esetén 2021. január 15-ig). Eddig elegendő volt a számlán feltüntetni a „Kisadózó” kifejezést.

2020. december 16.

Ez is érdekelhet