Gazdaságpolitika Pénzügyek

A hazai vállalkozások többsége érzékeli a háború hatásait

Bár kevés vállalkozásnak volt közvetlen érintettsége az ukrán piacon, a háború hatásai senkit se kímélnek: a cégek nagy része érzi az ellátási láncok megszakadását, csökkenő keresletet vagy szállítmányozási utak elakadását.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) kutatásában 2 227 hazai vállalkozás válaszolt azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással van a tevékenységükre az orosz-ukrán háború. Az adatok a GVI 2022. áprilisi féléves konjunktúrafelvételéből származnak.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása alaposan átrendezte a vállalkozások problématérképét. A vizsgált időszakban (2019 októbere és 2022 áprilisa között) 2022 áprilisában volt a legmagasabb azon cégek aránya (92%), amelyek valamilyen üzleti tevékenységet nehezítő tényezőről számoltak be. Az előző félévhez viszonyítva az üzleti tevékenységet akadályozó tényezők közül magas szinten maradt a munkaerőhiányt említők aránya (46%), ugyanakkor jelentősen emelkedett a nyersanyag- és energiaárakat (26-ról 43%-ra), az árfolyamok alakulását (13-ról 25%-ra), valamint az ellátási láncok megszakadását (14-ről 23%-ra) akadályozó tényezőnek tekintő vállalkozások aránya. Az anyaghiány is jelentős probléma maradt (23%), és emelkedett a munkaerővel kapcsolatos költségeket mint akadályozó tényezőt említő válaszadók aránya is (22%).

A válaszadók háromnegyede (75%) számolt be valamilyen háború okozta közvetlen vagy közvetett hatásról. A hazai vállalkozásokat érintő negatív hatások közül magasan kiemelkedik az ellátási láncok megszakadása (egyúttal az alapanyag- és termékhiány) (51%), a második leggyakoribb negatív hatásként pedig a csökkenő kereslet (21%) jelent meg. Egyes cégeknél a háború hatásaként jelentkezik a menekült munkavállalók alkalmazása vagy alkalmazásának szándéka (23%), valamint a kereslet növekedése is (11%).

A háború hatásai közül több nagyon eltérő gyakorisággal fordul elő a különböző foglalkoztatotti létszámmal, az eltérő ágazatokban működő, az eltérő tulajdonosi hátterű, illetve az Oroszországot és/vagy Ukrajnát érintő export vagy importtevékenységet folytató vállalkozásoknál.

Általánosságban elmondható, hogy a vállalatméret növekedésével párhuzamosan a legtöbb hatás egyre gyakrabban jelenik meg, azaz a háború hatásai nagyobb arányban érintik a nagyobb foglalkoztatotti létszámmal rendelkező hazai cégeket.

Bár a háború hatásai magas arányban érintik a hazai cégeket, a jelenlegi helyzetet figyelembe véve a cégvezetők többsége egyáltalán nem tartja valószínűnek a következő félév folyamán cége kapacitáskihasználtságának csökkentésére, illetve teljes leállásra kényszerül. Ugyanakkor a kapacitáskihasználtság csökkentésének esélye magasabb az Oroszországból és/vagy Ukrajnából importáló cégek esetében, míg az Oroszországba és/vagy Ukrajnába exportáló cégek vélik a leginkább úgy, hogy esély van akár a teljes leállásra is.

Forrás:

https://gvi.hu/kutatas/673/az-orosz-ukran-haboru-magyar-vallalkozasokra-gyakorolt-hatasai-kovetkezmenyei

Ez is érdekelhet